Spraak- en taalproblemen

SpraaktaalWelke kinderen zien wij vaak in onze praktijk?

 • Kinderen die laat zijn gaan praten..
 • Kinderen die woorden uit hun omgeving niet zo gemakkelijk begrijpen, onthouden en gebruiken
 • Kinderen met een moeizame zinsbouw
 • Kinderen die slecht verstaanbaar zijn

Voor welk resultaat willen wij gaan?

Ons streven is meerledig:

 • Uw kind gaat praten en ontwikkelt zijn/haar spraak en taal daarna vanzelf
 • Uw kind kan zijn/haar gedachten en gevoelens uitdrukken in de juiste woorden en in de juiste zinsbouw
 • U voelt zich als ouder capabel uw kind verder zelf te begeleiden in de spraak-en taalontwikkeling
 • Uw kind kan zijn/haar spraak en taal inzetten t.b.v. goede sociale relaties met anderen
 • De spraaktaalontwikkeling van uw kind is een goede basis voor het lees,- en schrijfproces

Wat is onze specifieke kracht?

 • Kennis van de nieuwste ontwikkelingen en therapie-methodes in dit deel van het logopedisch vakgebied
 • We zetten sterk in op de zelfwerkzaamheid van ouders en kinderen. Het heeft voor u geen zin ‘afhankelijk’ te zijn van de logopedist, het gaat er om u en uw kind te begeleiden op het pad dat hij/haar zelf moeten lopen. Daarom is het zinvol en effectief om aandacht te geven aan de manier waarop u uw kind kunt begeleiden. Onze logopedisten worden hierop zorgvuldig gecoacht!
 • Inzet op de samenwerking met andere disciplines en scholen. Logopedische begeleiding alleen is soms niet afdoende om het kind verder te helpen. Wij houden nauw contact met bijv. Adelante en scholen, om de totale ontwikkeling en de spraaktaalontwikkeling op elkaar af te stemmen. Daarnaast vinden we het belangrijk vanuit onze expertise en doelmatigheid ons aandeel te leveren in het stroomlijnen van de hulpverleningstrajecten die voor sommige kinderen noodzakelijk zijn.
 • Uw kind staat centraal, niet mogelijkheden van de behandelend logopedist! Wij hebben verschillende logopedisten binnen de praktijk. Bij specifieke vragen raadplegen we elkaar, maar verwijzen ook naar een collega als uw kind daarbij gebaat zou zijn!
 • Bovenstaande zaken vinden wij van belang in ons streven naar een kwalitatief goede en doelmatige zorg. Een afgewogen inzet van de financiële middelen in de gezondheidszorg is ook onze zorg!

Binnen onze praktijk werken Kristel Hendrix, Suzanne Stultiens, Janneke Linssen en Linda Fokker met kinderen met spraaktaal-problemen. Wilt u meer van hen weten?