Voorwaarden

In deze praktijk gelden een aantal afspraken die voor u en de behandelend logopedist van belang zijn. U wordt verzocht deze afspraken op onze website goed door te lezen. Indien u akkoord gaat, kunt u uw handtekening onderaan het toestemmingsformulier te plaatsen, dat tijdens de eerste afspraak met u wordt besproken.

1.Verzekering

Logopedie wordt vergoed via de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Bent u ouder dan 18 jaar, dan verrekent de zorgverzekeraar de behandeling met uw eigen risico. Voor kinderen tot  18 jaar geldt dit eigen risico niet. Indien u niet verzekerd bent, brengen wij de behandeling bij u zelf in rekening.

 

2. Bereikbaarheid van de praktijk

Voor de eerste afspraak wordt u gebeld door een medewerker via een mobiele telefoon. Dit nummer wordt alleen voor dit doel en als uitgaande telefoon gebruikt. U kunt hierop geen boodschap inspreken, eventuele sms-en die u naar dit nummer stuurt worden niet gelezen. U kunt zich dus ook voor een afspraak niet afmelden via dit telefoonnummer, ook niet via sms. Wij verzoeken u dringend alle communicatie te laten verlopen via het praktijknummer: 077-3872840 of u te melden via het mobiele nummer of emailadres van uw logopedist.

Onze praktijk maakt gebruik van de Afsprakenapp. Als u gebruik maakt van een mobiel telefoonnummer, verzoeken we u vriendelijk deze app te downloaden op uw smartphone. U krijgt dan 48 uur van tevoren een herinnering van de afspraak op uw smartphone.  Op deze wijze is het voor u altijd duidelijk wanneer u een afspraak bij ons heeft!

We willen graag alle aandacht geven aan onze client. Daarom nemen wij tijdens de therapie niet graag de telefoon aan. Spreekt u a.u.b. een bericht in, dan bellen wij u indien nodig zo spoedig mogelijk terug. Iedere ochtend van 8.15-8.45 uur hebben wij een telefonisch spreekuur.

3. Veiligheid in de praktijk

Locatie Boulevard Hazenkamp in Blerick is gevestigd op de 2e etage.  U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en/of die van uw kinderen op de trap, lift en in de centrale hal/ wachtruimte. Kinderen mogen geen overlast veroorzaken voor andere gebruikers van het gebouw.

Op de locaties MFC 'Op Expeditie', Knooppunt Baarlo, Knooppunt Venray, Klingerbergschool, Montessorischool Venray en basisschool De Keg dient u zich te houden aan de daar geldende huisregels.

Voor alle locaties maken we gebruik van het calamiteitenplan op die locatie. De aanwezige logopedist is op de hoogte van dit plan en weet hoe in voorkomende gevallen te handelen.

4. Verzuimtarief

Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, wordt dient u dit minstens 24 uur van tevoren te melden. Afmelden kan telefonisch, via het antwoordapparaat of via email.  Afspraken die voor maandag zijn gemaakt dienen afgezegd te zijn op de vrijdag daaraan voorafgaand voor 18.00 uur. Niet tijdig afgemelde behandelingen worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. De kosten daarvoor worden bij u persoonlijk in rekening gebracht. Het - wettelijk geregelde- verzuimtarief voor 2019 bedraagt €43,00 per half uur. Voor huisbezoeken geldt een verzuimtarief van € 66,00. Het verzuimtarief voor een uur behandeling stotteren bedraagt €87,40.

5. LCB en wettelijke regelingen

Wij handelen in onze praktijk volgens de onderstaande wetten:

Wet Bescherming Persoonsregistratie- Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst-Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg- Wet BIG-Wet Markt Ordening Gezondheidszorg- Zorgverzekeringwet. Wat deze wetten voor u kunnen betekenen in het kader van uw logopedische zorg leest u hier

Indien u een klacht zou hebben, hebben wij daarvoor een klachtenprocedure. U kunt die opvragen bij één van de praktijkhouders indien gewenst. Wij proberen een klacht altijd op te lossen door met u in gesprek te gaan. Mochten we er in onderling overleg niet uitkomen, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de Stichting Zorggeschil, een onafhankelijke instantie. Al onze logopedisten zijn hierbij aangesloten.

Er is zijn handelingsprotocollen WGBO en meldcode (kinder-ouderen)mishandeling beschikbaar. Hierin wordt weergegeven op welke manier wij deze wetten toepassen binnen onze praktijk. Deze zijn opvraagbaar bij uw logopedist, naast verdere informatie over deze wetten, toegepast op de logopedische praktijk.

Wij hanteren in het kader van de AVG een Privacy Policy. U kunt te allen tijde de tekst hiervan opvragen bij uw logopedist. Daarin is geregeld hoe wij uw persoonlijke gegevens vastleggen, hoe we daar mee omgaan en wat uw rechten hierin zijn.

6.Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie

Wij worden iedere twee jaar getoetst door een onafhankelijk bureau middels de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie. Bekeken wordt of wij voldoen aan de normen van beroepsgroep en zorgverzekeraars.  Een deel van deze toets bestaat uit het checken van behandeldossiers. Het kan zijn dat uw dossier hiervoor wordt gebruikt, onder waarborg van anonimiteit. Indien u begeleiding krijgt in onze praktijk, geeft u hiervoor toestemming.

7. Betalingsvoorwaarden

De logopedist hanteert de betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Deze kunt u hier inzien.