Logopedisch Centrum Blerick: als praten niet vanzelfsprekend is

 Wij geloven

  • Dat het voor een mens van essentieel belang is om te kunnen aangeven wat er in hem leeft. Op deze manier leggen wij contact en kunnen wij verbinding met elkaar houden
  • Dat moeilijkheden in communiceren ingrijpende consequenties kunnen hebben. Wij zijn er echter van overtuigd, dat ieder mens zijn eigen mogelijkheden tot verandering in communiceren heeft .Wij laten mensen ontdekken waar hun eigen mogelijkheden tot verandering liggen, teneinde hun (nieuwe) eigen wijze van communiceren te (her)vinden.
  • Dat mensen het best gedijen in contact mét elkaar. Dat betekent dat een verandering in communiceren het meest zinvol is als we die tot stand laten komen in integrale samenwerking mét de omgeving.
  • Dat onze eigen persoonlijkheid als therapeut hierin een essentiële rol speelt. In alles wat wij doen zijn liefde, vriendelijkheid, gelijkwaardigheid en compassie belangrijke waarden, zowel naar onszelf toe als naar onze cliënt en zijn omgeving

Hoe vertalen we dat naar de dagelijkse praktijk?

  • wij investeren in een goede werkrelatie met onze cliënt, omdat we denken dat die essentieel is voor een goede en effectieve therapie.
  • de logopedische vraag is ingebed in een heel mens, wij kijken breder dan onze logopedische neus lang is
  • wij investeren natuurlijk in vakkennis en specialisatie, maar zeker ook in de persoonlijke ontwikkeling van onze therapeuten
  • wij zijn eerlijk in onze mogelijkheden, maar ook in de grenzen ervan. Wij verwijzen door naar andere specialisten indien nodig

 

Wij zijn logopedisten: specialisten in adem, stem, spreken en taal, maar met oog voor de hele mens!

 

Wij bieden logopedische begeleiding 

  • U bent op zoek naar informatie over logopedie of onze logopedie-praktijk?
  • U wilt zich aanmelden voor begeleiding in onze logopedie-praktijk?

Klik dan op 'naar Logopedie'

Naar Logopedie