Specialisaties

SpecialisatiesOnze praktijk herbergt een aantal specialismen:

  • Logopedie voor kinderen met spraaktaalproblemen
  • Gespecialiseerde logopedie voor cliĆ«nten met neurologische spraak- en taalproblemen (o.a. CVA en Parkinson), wij zijn lid van Parkinsonnet
  • Gespecialiseerde logopedie voor cliĆ«nten met adem- en stemproblemen (ook COPD)
  • Gespecialiseerde stottertherapie, gecertificeerd via de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie