Vergoeding

Logopedische hulp wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Voor kinderen tot 18 jaar betekent het dat logopedische hulp volledig wordt vergoed, zonder bijkomende kosten.Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt, dat het valt onder het eigen risico van de basisverzekering. Als u dit eigen risico nog niet heeft 'verbruikt', kan het zijn dat u dit -deels- zelf moet bekostigen. Bent u wel over de grens van uw eigen risico heen, dan wordt het volledig vergoed. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen hoe de actuele stand van zaken voor u is.