Covid-19

Hoe gaan wij om met Covid-19? 

 

De praktijk is tot 20 mei fysiek gesloten, omdat we de richtlijnen van de overheid volgen voor onze beroepsgroep. De zorg wordt echter gecontinueerd via online logopedie! We werken dan op afstand met een beveiligde beeldverbinding. U thuis... én wij thuis! Daar hebben we inmiddels goede ervaringen mee.  

Wij staan in nauw contact met scholen, ziekenhuizen, jeugdartsen en huisartsen. Overleggen over hun beleid en kijken waar mogelijkheden voor begeleiding liggen. Nieuwe aanmeldingen worden daarom gewoon ingepland, via  info@logopedischcentrumblerick.nl /bel 06 57966563 

We nemen dan contact met u op. We wensen iedereen veel gezondheid!